Mimo że Lovecraft pozostawił po sobie zaledwie kilkadziesiąt opowiadań i kilka małych powieści, miał niezwykle interesującą osobowość, która przyciągała i zmieniała w oddanych wielbicieli dziesiątki ludzi za jego życia, a tysiące – już po śmierci. W dziale tym prezentujemy – prócz tekstów beletrystycznych – również dzieła poetyckie oraz publicystyczne, czyli ten mniej znany dorobek pisarza, jak również kilka stron i artykułów poświęconych pozaliterackim aspektom życia H. P. Lovecrafta.