Tytuł: The Colour out of Space

Data powsta­nia: marzec 1927

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: „Amazing Stories”, vol. 2, nr 6 (wrzesień 1927)

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Kolor, który spadł z nieba:

  • “Prze­krój”, nry 849, 850 (22 lipca 1961), 851 (30 lipca 1961) [przeł. H. Ole­ki­naz (Ludwik Jerzy Kern)].
  • Dni fantastyki grozy: 24-26 luty 1984 Śródborów – biuletyn informacyjny, SFan-Club, [Warszawa 1984], s. 6-25 [tłumacza nie podano].
Jako Kolor z przestworzy:
Jako Kolor z innego wszechświata:

Uwagi:

Pewien inspektor budowlany, badając miejsce pod budowę sztucznego zbiornika wodnego, napotyka zupełnie jałowy teren. Mieszkaniec okolic opowiada mu historię, która rozegrała się wiele lat wcześniej, kiedy to na farmę rodziny Gardnerów spadł meteoryt przejawiający niezwykłe właściwości. Od tamtej pory działy się dziwne rzeczy: roślinność i zwierzęta zaczęły mutować, ludzi zaś ogarniało szaleństwo.

Bardzo duży krok Lovecrafta w stronę science fiction. Autor był dumny z utworu i uważał go za swoje największe osiągnięcie. Kolor z przestworzy uznawał za „studium atmosfery” [HPL do Clarka Ashtona Smitha, 24 marca 1927, w: H. P. Lovecraft. Biografia, s. 713], ponieważ bardzo umiejętnie dozuje tu grozę i informacje o obcym zagrożeniu z kosmosu. Stwierdzenie autora, że strach przed nieznanym jest najsilniejszym uczuciem człowieka, znalazło w tym opowiadaniu największe odzwierciedlenie: obcość tytułowego „koloru z przestworzy” jest tak zupełna, że nie znamy podstawowych jego właściwości, łącznie z wyglądem (kolor istoty jest nieznany na ziemi), intencjami, a także kwestią, czy to coś w ogóle żyje.

Kolor z przestworzy ukazał się w „Amazing Stories” – piśmie publikującym raczkującą science fiction. Jej redaktor płacił psie pieniądze – HPL otrzymał zaledwie 25 dolarów, i to po przesłaniu trzech listów z ponagleniem. Lovecraft nigdy już nie posłał do tego magazynu żadnego tekstu.

Opowiadanie znalazło się na „Liście Honorowej” antologii Edwarda J. O’Briena Best Short Stories na rok 1928. Stanowiło to pierwsze poważne wyróżnienie, jakie otrzymał Lovecraft za życia.

Kolor z przestworzy miał zostać opublikowany w postaci broszury jeszcze za życia HPL-a, lecz do tego nie doszło.

Film pt. Die, Monster, Die z 1965 roku stanowi adaptację tego opowiadania. Podobnie niemiecki Die Farbe z 2010 roku.

Patrz również: