Wyniki i ogłoszenie nowego konkursu!

21 stycznia 2011 | Konkurs | 0 comments | Autor:

Ogłaszamy, że losowanie wśród osób, które nadesłały poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania w konkursie nr 2, wyłoniło zwycięzcę i został nim Michał Ratajczak. Gratulujemy!

Tymczasem ogłaszamy trzecią i ostatnią odsłonę konkursu organizowanego wraz z Wydanictwem Zysk i S-ka, w którym wygrać można jeden egzemplarz książki H. P. Lovecraft. Biografia autorstwa S. T. Joshiego. Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na nasz profil Facebookowy, polubić nasz serwis i wykonać polecenie przedstawione w statusie dotyczącym trzeciej odsłony konkursu.

Na ciekawe pomysły czekamy do poniedziałku, 24 stycznia, włącznie. Przypominamy, że tym razem odpowiedzi zamieszczamy w komentarzu pod odpowiednim statusem na Facebooku.

Życzymy powodzenia!

Udział w kon­kur­sie i prze­sła­nie swo­ich danych oso­bo­wych jest jed­no­cze­śnie wyra­że­niem zgody na ich prze­twa­rza­nie przez ser­wis HPLovecraft.pl w celach kon­kur­so­wych, zgod­nie z ustawą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dn. 29. 08. 1997.