Mitologie Cthulhu – publikacja

8 lipca 2011 | Konferencja, Mitologia Cthulhu, Prasa | 0 comments | Autor:

Bardzo gorąco zachęcamy do uczestnictwa w tworzeniu najnowszego numeru czasopisma studentów religioznawstwa UJ pt. „Ex Nihilo„, poświęconemu w całości Mitologii Cthulhu H. P. Lovecrafta, a będącemu pokłosiem konferencji, która odbyła się w maju. W tworzeniu tej bezprecedensowej publikacji mogą brać udział również osoby, które nie uczestniczyły w samej konferencji. Każdy ma wielką szansę dołożyć swoją własną cegiełkę do badań nad H. P. Lovecraftem, dlatego raz jeszcze gorąco zachęcamy!

Poniżej informacje od organizatora:

Periodyk Młodych Religioznawców „Ex Nihilo” ogłasza nabór artykułów do tematycznego numeru będącego pokłosiem konferencji „Mitologie Cthulhu”. Oznacza to, że również osoby które nie brały udziału w konferencji mogą uczestniczyć w publikacji konferencyjnej. Warunkiem jest wysłanie na nasz adres mitologiecthulhu@gmail.com artykułu oscylującego wokół wybranego z poniższych zagadnień:

 • magia a nauka u H.P. Lovecrafta (nauka jako magia, postać badacza, mit archeologii, rola rytuału, filozofia wątpienia, sceptycyzm i wiara),
 • wpływ religii na twórczość H.P. Lovecrafta,
 • apokaliptyka Cthulhu (rola człowieka i ludzkości, nihilizm, determinizm, wizje świata, świat jako iluzja, dyskurs obcości),
 • mit kosmogoniczny (rola zatopionych miast, symbolika akwatyczna, filozofia przyrody),
 • inicjacyjna symbolika grobu i wskrzeszenia,
 • problematyka snów i wizji (rola podświadomości, doświadczenie numinotyczne, hierofanie, czystość- nieczystość, postać szaleńca, choroby psychiczne),
 • symbolika i atrybuty Wielkich Przedwiecznych (wpływ mitologii klasycznych na postacie bóstw, aspekt genderowy, ewolucja bóstw w nawiązaniach do twórczości H.P. Lovecrafta),
 • obiekty sakralne (fetysze, talizmany),
 • rola języka, obcość w języku (Necronomicon, księgi święte i magiczne, zaklęcia i rytuały),
 • potworność i deformacja a uprzedzenia rasowe H.P. Lovecrafta,
 • mit osoby H.P. Lovecrafta (Lovecraft jako postać, mit Arkham),
 • Cthulhu a popkultura (gry wideo, RPG, filmy, komiksy, multimedia),
 • nowoczesna recepcja mitów i wpływ mitologii Chtulhu na ezoterykę współczesną (New Age, tajne kulty, teorie spiskowe).

Na artykuły czekamy do końca września 2011. Należy je przygotować według wytycznych, które znaleźć można tutaj:

http://www.religioznawstwo​.uj.edu.pl/ex_nihilo

Teksty rażąco odbiegające od wymogów redakcyjnych (np. nie posiadające końcowej bibliografii, albo opatrzone niewłaściwą formą przypisów) nie będą w ogóle czytanie. Objętość artykułów nie jest przez nas narzucona, ale zwykle mają one od 7 do 20 stron znormalizowanego maszynopisu. Artykuły będą musiały pomyślnie przejść recenzję naukową oraz zostać zaaprobowane przez Kolegium Redakcyjne.

Zachęcamy do aplikowania- pomóżcie nam stworzyć bezprecedensową na polskim rynku wydawniczym naukową publikację o twórczości H. P. Lovecrafta!