Agharta – konkurs literacki!

18 listopada 2012 | Agharta, Konkurs, Thomas Ligotti | 0 comments | Autor:

Tak jak zapowiadaliśmy – informujemy o szczegółach konkursu zaprzyjaźnionego z naszym serwisem wydawnictwa Agharta. Poniżej oficjalna informacja:


Konkurs na opowiadanie weird fiction inspirowane twórczością wielkich klasyków tego gatunku:

Stefana Grabińskiego
Howarda Phillipsa Lovecrafta
Thomasa Ligottiego

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Agharta wraz z redakcją portalu Carpe Noctem i HPLovecraft.pl
 2. Termin nadsyłania prac mija 21 stycznia 2013 r.
 3. Format: 4-12 stron A4, czcionka 12, odstępy między wierszami standardowe – 1, pliki w rozszerzeniach: doc, odt, rtf.
 4. Konkurs dedykowany jest S. Grabińskiemu, H.P. Lovecraftowi, T. Ligottiemu. Prace powinny więc nawiązywać do twórczości wyżej wymienionych pisarzy (niekoniecznie wszystkich).
 5. Prace i wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres: aghartawyd@gmail.com
 6. Wysłanie opowiadania na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację przez wydawnictwo Agharta w zapowiedzianej antologii opowiadań.
 7. Autor potwierdza samodzielne autorstwo przesłanego tekstu oraz to, że nie był on nigdy dotąd publikowany, a w związku z tym prawo do jego eksploatacji nie jest ograniczone żadnymi umowami.
 8. Jedna osoba może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
 9. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 10. Ocena prac konkursowych oraz ich wybór do antologii należy do Jury w składzie: Michał Budak, Mateusz Kopacz, Paweł Mateja, Stanisław Żuławski. Liczba prac nagrodzonych i opublikowanych nie jest z góry określona.
 11. Warunkiem publikacji tekstu jest zgoda na wszelkie ewentualne ingerencje edytorskie podyktowane względami merytorycznymi. O takiej ewentualności autor zostanie uprzedzony drogą mailową,
 12. Nagrodą w konkursie jest publikacja tekstu w antologii opowiadań oraz zestaw książek wydawnictwa Agharta. Tym samym autor zrzeka się roszczeń finansowych z tytułu publikacji na czas określony w umowie wydawniczej, a także zezwala wydawnictwu na korzystanie z utworu na wszelkich polach eksploatacji na zasadach określonej czasowo licencji.
 13. Na werdykt Jury wpływ mają następujące elementy:
 • oryginalność pomysłu
 • jakość kompozycji (konstrukcja fabuły i jej właściwe proporcje odzwierciedlone w tekście)
 • umiejętność gry z konwencją gatunku; zręczne, subtelne a przede wszystkim twórcze przekształcenie pewnych schematów weird fiction
 • sprawność stylistyczna (język jako tworzywo a nie cel sam w sobie)
 • klimat narracji i przedstawionego świata, intuicyjny czynnik, który sprawia, że opowieść jest Niesamowita, a nie po prostu dziwna.

Dodajmy, iż ideą konkursu i planowanej antologii jest:

 • promocja, czy raczej przypomnienie gatunku weird fiction (opowieść niesamowita), który funkcjonował w Polsce międzywojnia (vide: liczne przekłady Poego, Ewersa, Meyrinka, Wilde’a, czy twórczość Grabińskiego i jego licznych epigonów)
 • wyodrębnienie wyżej wymienionego gatunku jako samodzielnego i oryginalnego z nurtu szeroko pojętego horroru, z którym jest niesłusznie utożsamiany
 • zapoznanie polskiego czytelnika z twórczością nieco już zapomnianego Grabińskiego, czy kompletnie w Polsce nieznanego Thomasa Ligottiego, który naszym skromnym zdaniem jest najwybitniejszym żyjącym reprezentantem gatunku.
 • wreszcie, last but not least wyłonienie młodych talentów literackich spośród już istniejącego grona miłośników opowiadań niesamowitych.

Preferowane są teksty jak najbliższe klasyce gatunku pod względem formalnym, a więc krótkie, zwięzłe, operujące środkami typowymi dla wyżej wymienionych pisarzy z wyraźnie zaznaczoną, zaskakującą pointą. Jakkolwiek nie zalecamy bezpośredniego kopiowania pomysłów czy stylu klasyków, to wyżej ceniona będzie wierność idei weird fiction oraz celom tego gatunku niż najciekawsze nawet eksperymenty. Reasumując: interesuje nas oryginalny pomysł w klasycznej oprawie.

Polecane teksty pozwalające lepiej zrozumieć czym jest, a czym nie jest weird fiction (czy jak kto woli: opowieść niesamowita) jako gatunek, oraz jakie są jego reguły i techniki:

S. Grabiński, Z mojej pracowni. Opowieść o „Maszyniście Grocie”. Dzieje noweli – przyczynek do psychologii tworzenia (tekst można znaleźć TUTAJ)

T. Ligotti, Opowiadanie grozy – scenariusz koszmaru (LINK)

H.P. Lovecraft, Nadnaturalny horror w literaturze (LINK do wersji anglojęzycznej);  Notes on Writing Weird Fiction (LINK do wersji anglojęzycznej)

M. Wydmuch, Gra ze strachem

Planowana data ogłoszenia wyników: 2 II 2013 (może ulec zmianie w razie dużego zainteresowania konkursem).

Planowana data publikacji antologii: przełom lutego/marca 2013.

Życzymy powodzenia!