Recepcja twórczości H. P. Lovecrafta w Polsce

3 marca 2014 | Artykuły | 0 comments | Autor:

Za uprzejmością autora z przyjemnością publikujemy pracę Jakuba Mikulskiego pt. Recepcja twórczości Howarda Phillipsa Lovecrafta w Polsce (1956-2012), która powstała jako praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Migoń na Uniwersytecie Wrocławskim.

Praca omawia szczegółowo obecność dzieł Lovecrafta w Polsce od pierwszej wzmianki o niej w roku 1956 do końca roku 2012. Autor podzielił ten okres na charakterystyczne etapy i dokładnie omówił co je wyróżnia, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych publikacji. Jest tu mowa również o polskich utworach, których autorzy inspirowali się tekstami H.P. Lovecrafta. Praca Jakuba Mikulskiego stanowi zatem dobre uzupełnienie naszej bibliografii. Polecamy zwłaszcza kolekcjonerom!

Jakub Mikulski - Recepcja twórczości H. P. Lovecrafta w Polsce