Wojciech Gunia POWRÓT – patronat

15 czerwca 2014 | Agharta, Książki, Patronat, Powrót, Zapowiedź | 0 comments | Autor:

Mamy niekłamaną przyjemność zapowiedzieć pierwszą książkę polskiego autora objętą naszym patronatem! Wydawany przez Aghartę Powrót Wojciecha Guni jest już w drukarni, więc książki należy spodziewać się być może nawet już w przyszłym tygodniu, a już na pewno w ostatnim tygodniu czerwca. Przedsprzedaż lada moment, natomiast poniżej szczegóły!

Powrót Wojciecha Guni to zbiór 13 opowiadań, który stanowi „powrót” na tereny polskiej literatury prawdziwej weird fiction spod znaku Thomasa Ligottiego i Franza Kafki. Niech nikt jednak nie spodziewa się ramotek. Znajdziemy tu inte­li­gent­ne, nie­jed­no­krot­nie gro­te­sko­we opowieści niesamowite, które zgłę­biają mroki ludz­kich umy­słów, bez­duszny cha­rak­ter wła­dzy oraz pro­blemy jed­nostki wci­śnię­tej w bez­li­to­sne mecha­ni­zmy rzą­dzące egzystencją. Języ­kowo należy ocze­ki­wać głów­nie gęstych, dłu­gich aka­pi­tów à la Tho­mas Bern­hard czy Bruno Schulz. Jest to twór­czość bar­dzo nie­ty­powa na nasz rynek hor­roru, Lovecraft polecałby!

© Kaja Kasprowicz

OPIS Z OKŁADKI:

Opowiadania Wojciecha Guni czyta się, jakby były efektem tajnej współpracy Brunona Schulza, Franza Kafki i Thomasa Ligottiego. To nastrojowa proza skupiona na sprawach ostatecznych.

Dawid Kain – prozaik, tłumacz

Wojciech Gunia to twórca świadomy. W Polsce dawno nie było literatury grozy o takim potencjale intelektualnym, o tak niebanalnym podejściu do języka. Zbiór Powrót powinien być wydarzeniem wśród wielbicieli niesamowitości metafizycznej.

Mateusz Kopacz – tłumacz, redaktor portalu „hplovecraft.pl”

Cóż za kosmiczna afera! Jak niebywałe pisarskie ambicje! Co za styl! Zaprawdę, powiadam wam: sięgając po Powrót Wojciecha Guni, pakujecie się w poezję, metafizykę i grozę. Nie mówcie, że nie ostrzegałem.

Jakub Winiarski – pisarz, nauczyciel pisania, red. nacz. „Nowej Fantastyki” w latach 2010-2013


Wojciech Gunia, ur. 1983 w Nowym Sączu, absolwent Wydziału Polonistyki UJ. Jako prozaik debiutował opowiadaniem Wojna w antologii Po drugiej stronie – weird fiction po polsku, publikował także w magazynie „Trans:wizje”. Prowadzi popularny wśród zdeklarowanych pesymistów blog „Labirynt z liści”, poświęcony tematyce melancholii oraz ciemnym pograniczom literatury, filozofii i psychologii.

Redakcja: Mateusz Kopacz

Okładka i ilustracje: Kaja Kasprowicz

Korekta: Anna Żołnik

Skład: Marek i Stanisław Żuławscy

ISBN: 978-83-64525-02-5

Stron: 230

Cena: 25 zł

Spis treści:

Wezwanie

Dom

Susza

Wojna

Bardzo długo była tylko ciemność

Kombinat

Syn

Powrót

Ostrza

Spisek

Ojciec

Zachwyt

Słowa brzmiały jak ich własne