Wojciech Gunia POWRÓT – przedsprzedaż!

18 czerwca 2014 | Agharta, Książki, Patronat, Powrót, Zapowiedź | 0 comments | Autor:

PRZEDSPRZEDAŻ RUSZYŁA!

Koszt książki – 20 zł + koszty wysyłki

Cena jest bardzo niewygórowana, dlatego nie warto się wahać. Kupujcie, polecajcie, udostępniajcie dobrą polską prozę!

Powrót Wojciecha Guni to zbiór 13 opowiadań, który stanowi „powrót” na tereny polskiej literatury prawdziwej weird fiction spod znaku Thomasa Ligottiego i Franza Kafki. Niech nikt jednak nie spodziewa się ramotek. Znajdziemy tu inte­li­gent­ne, nie­jed­no­krot­nie gro­te­sko­we opowieści niesamowite, które zgłę­biają mroki ludz­kich umy­słów, bez­duszny cha­rak­ter wła­dzy oraz pro­blemy jed­nostki wci­śnię­tej w bez­li­to­sne mecha­ni­zmy rzą­dzące egzystencją. Języ­kowo należy ocze­ki­wać głów­nie gęstych, dłu­gich aka­pi­tów à la Tho­mas Bern­hard czy Bruno Schulz. Jest to twór­czość bar­dzo nie­ty­powa na nasz rynek hor­roru, Lovecraft polecałby!

© Kaja Kasprowicz

OPIS Z OKŁADKI:

Opowiadania Wojciecha Guni czyta się, jakby były efektem tajnej współpracy Brunona Schulza, Franza Kafki i Thomasa Ligottiego. To nastrojowa proza skupiona na sprawach ostatecznych.

Dawid Kain – prozaik, tłumacz

Wojciech Gunia to twórca świadomy. W Polsce dawno nie było literatury grozy o takim potencjale intelektualnym, o tak niebanalnym podejściu do języka. Zbiór Powrót powinien być wydarzeniem wśród wielbicieli niesamowitości metafizycznej.

Mateusz Kopacz – tłumacz, redaktor portalu „hplovecraft.pl”

Cóż za kosmiczna afera! Jak niebywałe pisarskie ambicje! Co za styl! Zaprawdę, powiadam wam: sięgając po Powrót Wojciecha Guni, pakujecie się w poezję, metafizykę i grozę. Nie mówcie, że nie ostrzegałem.

Jakub Winiarski – pisarz, nauczyciel pisania, red. nacz. „Nowej Fantastyki” w latach 2010-2013


Wojciech Gunia, ur. 1983 w Nowym Sączu, absolwent Wydziału Polonistyki UJ. Jako prozaik debiutował opowiadaniem Wojna w antologii Po drugiej stronie – weird fiction po polsku, publikował także w magazynie „Trans:wizje”. Prowadzi popularny wśród zdeklarowanych pesymistów blog „Labirynt z liści”, poświęcony tematyce melancholii oraz ciemnym pograniczom literatury, filozofii i psychologii.

Redakcja: Mateusz Kopacz

Okładka i ilustracje: Kaja Kasprowicz

Korekta: Anna Żołnik

Skład: Marek i Stanisław Żuławscy

ISBN: 978-83-64525-02-5

Stron: 230

Cena: 25 zł (w przedsprzedaży 20 zł + koszt wysyłki listem ekonomicznym)

Spis treści:

Wezwanie

Dom

Susza

Wojna

Bardzo długo była tylko ciemność

Kombinat

Syn

Powrót

Ostrza

Spisek

Ojciec

Zachwyt

Słowa brzmiały jak ich własne