Konferencja Literatura Niesamowita

21 października 2014 | Konferencja | 0 comments | Autor:

konferencja_literatura_niesamowita

Od jutra, czyli 22 października, do 24 października na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie bardzo interesująca konferencja na bliskie Lovecraftowi tematy (będę też wystąpienia o samym HPL-u). Zapraszamy do uczestnictwa, sami niestety się nie pojawimy, ale chętnie usłyszymy wrażenia od obecnych. Poniżej opis ze strony wydziału:

Niesamowitość (niem. das Unheimliche, ang. uncanny) to dobrze ugruntowana kategoria estetyczna. Choć rozpowszechniła się głównie za sprawą Zygmunta Freuda, współcześnie odnosi się ją częściej do literatury niż psychoanalizy. Jednocześnie wydaje się, że literatura niesamowita pozostaje słabo rozpoznana. Badacze zbyt często włączają ją w obszar fantastyki, lokując niesamowite w sferze konwencjonalnych motywów literackich, takich jak duchy i zjawy. Z drugiej strony wskazuje się na realistyczne motywacje twórców literatury niesamowitej, próbując tłumaczyć wszelkie zjawiska nadprzyrodzone koncepcjami paranaukowymi, i imputując wiarę w te koncepcje pisarzom.

W wyniku rozwoju psychoanalizy jak również zmieniającej się koncepcji rzeczywistości na przełomie XIX i XX wieku,modernizm wydaje się okresem największego rozkwitu literatury niesamowitej. Jednak jej korzenie sięgają głębiej, przynajmniej do czasów romantyzmu i pisarstwa Edgara Allana Poego. Niesamowitość pojawia się również w literaturze współczesnej, a rozwój technologiczny stwarza możliwości re-kontekstualizacji zjawiska, przez co aktualizacji podlegają dawne motywy niesamowite.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do namysłu nad historią, istotą i kondycją literatury niesamowitej w obrębie następujących kręgów problemowych:

  • romantyczne i przedromantyczne korzenie niesamowitości,
  • genologia literatury niesamowitej, relacje z fantastyką i realizmem,
  • polska literatura niesamowita na tle literatury światowej,
  • status fikcji i rzeczywistości w literaturze niesamowitej,
  • niesamowitość jako kategoria psychoanalityczna i estetyczna,
  • nowoczesne/ponowoczesne konteksty niesamowitości,
  • znani i zapomniani twórcy literatury niesamowitej,
  • nietypowe formy literatury niesamowitej (poezja niesamowita, powieść niesamowita).

TUTAJ PROGRAM KONFERENCJI NA STRONIE