Nemezis i inne utwory poetyckie – spis treści i okładka

18 czerwca 2018 | Aktualności, Książki, Patronat, Poezja, Vesper, Zapowiedź | 0 comments | Autor:

W sieci dostępne są już okładka autorstwa Krzysztofa Wrońskiego i spis treści kolejnego po Poezjach C&T wyboru utworów poetyckich Lovecrafta, jaki wyjdzie w tym roku. Nemezis i inne utwory poetyckie od Wydawnictwa Vesper ukażą się najpewniej w październiku. Poniżej znajdziecie okładkę i pełen spis treści, na który składają się wszystkie wiersze niesamowite i fantastyczne Lovecrafta, a także kilkanaście utworów spoza tych dziedzin. Spis treści jest podzielony na trzy części:  Fungi from Yuggoth and Other Verses, czyli dobrany przez Lovecrafta zestaw wierszy niesamowitych, który miał być wydany za jego życia, ale z różnych okoliczności do tego nie doszło; druga część to pozostałe wiersze niesamowite i związane z fantastyką – te, które Lovecraft z różnych powodów (nie zawsze estetycznych) pominął przy wyborze do zbioru Fungi from Yuggoth; na koniec zaś wybór wierszy innych: satyr czy utworów okolicznościowych. Wszystkie poezje występują w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Całość uzupełnią posłowie oraz obszerne komentarze na temat tych wierszy autorstwa Mateusza Kopacza.

Nemezis i inne utwory poetyckie, 2018

Tytuł:  Nemezis i inne utwory poetyckie

Wydaw­nic­two: Vesper

Miej­sce i data wyda­nia: Poznań, jesień 2018

Przekład: Mateusz Kopacz

Grafiki: Krzysztof Wroński

Cena: ?

Stron: ?

Spis tre­ści [wierszom po polsku towarzyszą oryginały angielskie]:

Fungi from Yuggoth and Other Verses

 • Grzyby z Yuggoth
  • I. Księga
  • I. The Book
  • II. Pościg
  • II. Pursuit
  • III. Klucz
  • III. The Key
  • IV. Rozpoznanie
  • IV. Recognition
  • V. Powrót do domu
  • V. Homecoming
  • VI. Lampa
  • VI. The Lamp
  • VII. Wzgórze Zamana
  • VII. Zaman’s Hill
  • VIII. Port
  • VIII. The Port
  • IX. Podwórze
  • IX. The Courtyard
  • X. Gołębiarze
  • X. The Pigeon-Flyers
  • XI. Studnia
  • XI. The Well
  • XII. Wyjący
  • XII. The Howler
  • XIII. Hesperia
  • XIII. Hesperia
  • XIV. Gwiezdne wichry
  • XIV. Star-Winds
  • XV. Antarktos
  • XV. Antarktos
  • XVI. Okno
  • XVI. The Window
  • XVII. Wspomnienie
  • XVII. A Memory
  • XVIII. Ogrody Yin
  • XVIII. The Gardens of Yin
  • XIX. Dzwony
  • XIX. The Bells
  • XX. Nocne zmory
  • XX. Night-Gaunts
  • XXI. Nyarlathotep
  • XXI. Nyarlathotep
  • XXII. Azathoth
  • XXII. Azathoth
  • XXIII. Miraż
  • XXIII. Mirage
  • XXIV. Kanał
  • XXIV. The Canal
  • XXV. Świętej Ropuchy
  • XXV. St. Toad’s
  • XXVI. Chowańce
  • XXVI. The Familiars
  • XXVII. Przedwieczna latarnia
  • XXVII. The Elder Pharos
  • XXVIII. Spodziewanie
  • XXVIII. Expectancy
  • XXIX. Nostalgia
  • XXIX. Nostalgia
  • XXX. Podłoże
  • XXX. Background
  • XXXI. Mieszkaniec
  • XXXI. The Dweller
  • XXXII. Alienacja
  • XXXII. Alienation
  • XXXIII. Wizgi przystani
  • XXXIII. Harbour Whistles
  • XXXIV. Odzyskanie
  • XXXIV. Recapture
  • XXXV. Gwiazda wieczorna
  • XXXV. Evening Star
  • XXXVI. Ciągłość
  • XXXVI. Continuity
 • Aletheia phrikodes
 • Aletheia phrikodes
 • Prastary szlak
 • The Ancient Track
 • Cykl wierszy
  • Okeanos
  • Oceanus
  • Chmury
  • Clouds
  • Matka Ziemia
  • Mother Earth
 • Złuda
 • The Eidolon
 • Jezioro z koszmaru
 • The Nightmare Lake
 • Placówka
 • The Outpost
 • Wybrużdżona Droga
 • The Rutted Road
 • Las
 • The Wood
 • Hallowe’en na przedmieściu
 • Hallowe’en in a Suburb
 • Miasto
 • The City
 • Dom
 • The House
 • Primavera
 • Primavera
 • Październik
 • October
 • Do śniącego
 • To a Dreamer
 • Rozpacz
 • Despair
 • Nemezis
 • Nemesis

Pozostałe wiersze niesamowite:

Inne wiersze: