Góry szaleństwa x 2 od Vespera

8 kwietnia 2020 | Inne | 0 comments | Autor:

Tak jak w 2019 roku Wydawnictwo Vesper wypuściło podwójne Zew Cthulhualbum Barangera oraz wybór klasycznych opowiadań – tak w tym roku zamierza wypuścić podwójne W górach szaleństwa – także album Barangera, tym razem w dwóch tomach (chociaż drugi tom będzie nieco później), oraz wybór opowiadań ze wspólnym motywem pradawnych ruin. Poniżej okładki i szczegóły publikacji.

Miej­sce i data wyda­nia: Poznań, 15 maja 2020

Przekład: Maciej Płaza

Grafiki: Krzysztof Wroński

Spis tre­ści:

Miej­sce i data wyda­nia: Poznań, 1 czerwca 2020 [tylko I tom – tom II będzie w późniejszym terminie]

Format: 262 x 350 mm

Przekład: Maciej Płaza

Grafiki: François Baranger

Cena okładkowa: 59,90 PLN?

Stron: ?

Spis tre­ści: