Tytuł: Letters to Elizabeth Toldridge and Anne Tillery Renshaw

Wydaw­nic­two: Hip­po­cam­pus Press

Miej­sce i data wyda­nia: Nowy Jork, marzec 2014

Spis tre­ści:

 • Introduction – David E. Schultz, S.T. Joshi
 • Letters to Elizabeth Toldridge
 • Letters to Anne Tillery Renshaw
 • Poems by Elizabeth Toldridge:
  • Expectancy
  • I Know a Forest Dark and Deep
  • Locusts and Wild Honey
  • Poe
  • H. P. Lovecraft
  • Mist
  • Ephemera
  • Midnight Sky
  • Divinity
 • Toldridge’s Poetry Manuscripts at JHL
 • Contents of Winnings (ms., New York Public Library)
 • Letters by Elizabeth Toldridge
 • Unpublished parts of Well-Bred Speech as written by H. P. Lovecraft
 • Glossary of Frequently Mentioned Names
 • Bibliography
 • Index

Ilość stron: 470

Ilu­stra­cja na okładce: Bar­bara Briggs Sil­bert (projekt)

Uwagi: Pod red. Davida E. Schultza oraz S.T. Joshiego. Okładka miękka. Pełen zestaw listów Lovecrafta wysłanych do Elizabeth Toldridge oraz Anne Tillery Renshaw.