A Reply to 'The Lingerer'

Data powsta­nia: 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1917, „Tryout”, wol. 3, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft odpiera atak Graeme’a Davisa, członka konkurencyjnej organizacji NTPA, opublikowany w jednym z numerów czasopisma Davisa pt. „The Lingerer”. Celem ataku było ZTPA, a także zapewne Lovecraft (nie wiadomo do końca, gdyż nie zachował się żaden egzemplarz tego numeru „Lingerera”).