A Request

Data powsta­nia: 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1917, „Conservative”, wol. 2, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Prośba do członków ZTPA, aby przysyłali autobiograficzne notki. Miały one pomóc przy tworzeniu tzw. Rocznika na okres 1916-1917, czyli księgi zawierającej sylwetki wszystkich członków stowarzyszenia.