A Task for Amateur Journalists

Data powsta­nia: 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1914, „New Member”, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Prośba o to, by wśród dziennikarzy-amatorów zachowywano jak najczystsze (najlepiej klasyczne) wzorce języka.

Pierwszy tekst Lovecrafta opublikowany w prasie amatorskiej.