Amateur Criticism

Data powsta­nia: 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1918, „Conservative”, wol. 4, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Komentarz pod adresem przewodniczącego Wydziału Krytyki Prywatnej, Phillipa B. McDonalda, który twierdził, że upomnienia Lovecrafta wobec członków ZTPA na temat ich twórczości są zbyt surowe i stawiają poprawność językową ponad kwestię, czy utwór jest interesujący.