Amateur Journalism: Its Possible Needs and Betterment

Data powsta­nia: początek września 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1966, The Dark Bro­ther­hood and Other Pie­ces

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Przemowa Lovecrafta na spotkaniu bostońskiego Hub Clubu 5 września 1920 roku, omawiająca braki w amatorskim dziennikarstwie. Autor największy nacisk położył na powolny rozwój zdolności literackich członków stowarzyszeń, wysunął także postulat centralizacji władzy.