Amateur Standards

Data powsta­nia: 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1917, „Conservative”, wol. 2, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Część In the Editor’s Study, stałej kolumny Lovecraftowskiego pisma „Conservative”. Autor broni dążność ZTPA do literackiej doskonałości. Nie wszystkim członkom organizacji przypadła do gustu taka droga rozwoju ich stowarzyszenia.