An Impartial Spectator

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Autor przedstawia utwór Johna Russella pt. Metrical Regularity, będący poetyckim komentarzem na temat starań Lovecrafta krzewienia regularności metrycznej oraz tępienia białych wierszy.