Ars Gratia Artis

Data powstania: wiosna lub lato 1923

Data i miejsce pierwszej publikacji: 1995, Miscel­la­ne­ous Wri­tings

Angielskie i amerykańskie wydania książkowe:

Polskie wydania: brak

Uwagi: Łaciński tytuł oznacza „sztukę dla sztuki”. Autor broni wizji całkowitej niekomercjalności sztuki jako jedynego podejścia, które jest w stanie ochronić szczerość artystyczną każdej twórczości.