Astronomy Articles for the 'Providence Evening News'

Data powstania: styczeń 1914 – maj 1918

Data i miejsce pierwszej publikacji: patrz niżej

Angielskie i amerykańskie wydania książkowe:

Polskie wydania: brak

Uwagi: Obszerny zestaw 53 artykułów pisanych przez Lovecrafta do „Providence Evening News” (niżej określanego skrótem EN). Omawiały ciekawe zjawiska astronomiczne na dany miesiąc. Oto spis wraz z datami publikacji:

 • The January Sky, EN, wol. 44, nr 38 (1 stycznia 1914)
 • The February Sky, EN, wol. 44, nr 63 (31 stycznia 1914)
 • The March Sky, EN, wol. 44, nr 88 (2 marca 1914)
 • The April Sky, EN, wol. 44, nr 113 (31 marca 1914)
 • May Sky, EN, wol. 44, nr 141 (1 maja 1914)
 • The June Sky, EN, wol. 45, nr 11 (29 maja 1914)
 • The July Sky, EN, wol. 45, nr 37 (30 czerwca 1914)
 • The August Sky, EN, wol. 45, nr 64 (1 sierpnia 1914)
 • The September Sky, EN, wol. 45, nr 89 (1 września 1914)
 • The October Sky, EN, wol. 45, nr 113 (30 września 1914)
 • The November Sky, EN, wol. 45, nr 139 (31 października 1914)
 • The December Sky, EN, wol. 46, nr 10 (30 listopada 1914)
 • The January Sky, EN, wol. 46, nr 35 (31 grudnia 1914)
 • The February Sky, EN, wol. 46, nr 61 (30 stycznia 1915)
 • The March Sky, EN, wol. 46, nr 85 (27 lutego 1915)
 • April Skies, EN, wol. 46, nr 113 (1 kwietnia 1915)
 • The May Sky, EN, wol. 46, nr 138 (30 kwietnia 1915)
 • The June Skies, EN, wol. 47, nr 1 (1 czerwca 1915)
 • The July Skies, EN, wol. 47, nr 27 (30 czerwca 1915)
 • The August Skies, EN, wol. 47, nr 53 (31 lipca 1915)
 • September Skies, EN, wol. 47, nr 79 (1 września 1915)
 • October Skies, EN, wol. 47, nr 104 (1 października 1915)
 • November Skies, EN, wol. 47, nr 129 (1 listopada 1915)
 • December Skies, EN, wol. 47, nr 153 (30 listopada 1915)
 • January Skies, EN, wol. 48, nr 25 (31 grudnia 1915)
 • February Skies, EN, wol. 48, nr 52 (1 lutego 1916)
 • March Skies, EN, wol. 48, nr 76 (1 marca 1916)
 • April Skies, EN, wol. 48, nr 103 (1 kwietnia 1916)
 • May Skies, EN, wol. 48, nr 130 (3 maja 1916)
 • June Skies, EN, wol. 49, nr 1 (1 czerwca 1916)
 • July Skies, EN, wol. 49, nr 27 (1 lipca 1916)
 • August Skies, EN, wol. 49, nr 52 (1 sierpnia 1916)
 • September Skies, EN, wol. 49, nr 79 (1 września 1916)
 • October Skies, EN, wol. 49, nr 104 (2 października 1916)
 • November Skies, EN, wol. 49, nr 129 (31 października 1916)
 • December Skies, EN, wol. 50, nr 3 (1 grudnia 1916)
 • January Skies, EN, wol. 50, nr 26 (2 stycznia 1917)
 • February Skies, EN, wol. 50, nr 52 (1 lutego 1917)
 • March Skies, EN, wol. 50, nr 73 (28 lutego 1917)
 • April Skies, EN, wol. 50, nr 102 (2 kwietnia 1917)
 • May Skies, EN, wol. 50, nr 127 (1 maja 1917)
 • June Skies, EN, wol. 50, nr 153 (1 czerwca 1917)
 • July Skies, EN, wol. 51, nr 25 (2 lipca 1917)
 • August Skies, EN, wol. 51, nr 49 (31 lipca 1917)
 • September Skies, EN, wol. 51, nr 76 (31 sierpnia 1917)
 • October Skies, EN, wol. 51, nr 96 (2 października 1917)
 • November Skies, EN, wol. 51, nr 125 (5 listopada 1917)
 • December Skies, EN, wol. 51, nr 147 (1 grudnia 1917)
 • January Skies, EN, wol. 52, nr 19 (2 stycznia 1918)
 • February Skies, EN, wol. 52, nr 45 (1 lutego 1918)
 • March Skies, EN, wol. 52, nr 66 (1 marca 1918)
 • April Skies, EN, wol. 52, nr 92 (1 kwietnia 1918)
 • May Skies, EN, wol. 52, nr 119 (2 maja 1918)