Bureau of Critics (1931)

Data powsta­nia: 21 października 1931

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1931, „National Amateur”, wol. 54, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Pierwszy od 1923 roku artykuł Lovecrafta w kolumnie Bureau of Critics. W okresie 1931-1936 pomagał przewodniczącym Biura Krytyki NTPA w ocenianiu poezji i jest to pierwszy z efektów pomocy. Autor przedstawia najświeższe poglądy na lirykę, nie tak skostniałe jak przed dziesięcioma laty.