Bureau of Critics (1934)

Data powsta­nia: 1934

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1934, „National Amateur”, wol. 56, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft omawia utwory poetyckie opublikowane w ostatnim czasie przez członków NTPA, poprzedzając je krótkim komentarzem na temat tego, co powinno różnić prozę od poezji.