Bureau of Critics Comment on Verse, Typography, Prose

Data powsta­nia: 1933

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1933, „National Amateur”, wol. 56, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Krótkie omówienie poezji członków NTPA z czasopism w ostatnich miesiącach, w tym poezji Eugene’a B. Kuntza, korespondenta Lovecrafta.