Chairman of the Bureau of Critics Reports on Poetry

Data powsta­nia: 1934

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1934, „National Amateur”, wol. 57, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Krótkie omówienie poezji członków NTPA z czasopism ostatnich miesięcy.