Comment

Data powsta­nia: 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1918, „Silver Clarion”, wol. 2, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Przegląd zawartości dotychczasowych numerów pisma „Silver Clarion”, które Lovecraft uznawał za ostoję zdrowej bogobojności i etyki.