Critics Submit First Report

Data powsta­nia: 1932

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1932, „National Amateur”, wol. 55, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Autor omawia najświeższe publikacje poetyckie w NTPA.