Department of Public Criticism (lipiec 1918)

Data powsta­nia: 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1918, „United Amateur”, wol. 17, nr 6

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism, listopad 1914.

Esej składający się z szeregu recenzji, który pierwotnie ukazał się anonimowo w czasopiśmie „United Amateur”. Dotąd jego autorstwo przypisywano komu innemu, jednak pewne dokumenty, głównie listy, a także analiza tekstualna przeprowadzona w 2013 roku, pozwalają z dużym prawdopodobieństwem zakwalifikować pracę jako dzieło Lovecrafta.