Department of Public Criticism (marzec 1919)

Data powsta­nia: 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1919, „United Amateur”, wol. 18, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism, listopad 1914.

Autor recenzuje 6 czasopism amatorskich.