Department of Public Criticism (maj 1917)

Data powsta­nia: 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1917, „United Amateur”, wol. 16, nr 8

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism (listopad 1914).

Recenzja 18 czasopism amatorskich, w tym „United Amateur” z listopada 1916, gdzie po raz pierwszy ukazało się opowiadanie Alchemik.