Department of Public Criticism (listopad 1914)

Data powsta­nia: listopad 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1914, „United Amateur”, wol. 14, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Pierwszy z serii artykułów Department of Public Criticism, w których Lovecraft, jako przewodniczący Wydziału Krytyki Publicznej Zjednoczonego Towarzystwa Prasy Amatorskiej, recenzuje utwory zamieszczone w ostatnich czasopismach członków organizacji. Zwykle skupia się na stronie technicznej, zwracając uwagę na styl oraz metrum w wierszach.

Artykuł z listopada 1914 jest szczególnie rozbudowany, gdyż nadrabia paromiesięczną przerwę w publikacji kolumny. Autor omawia aż 14 czasopism, m.in. „The Brooklynite”, w którym sam będzie publikował wiersze podczas pobytu w Nowym Jorku.