Editorial (1925)

Data powsta­nia: 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1925, „United Amateur”, wol. 24, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Ostatni artykuł wstępny Lovecrafta w „United Amateur”, jedyny w okresie 1924-1925. Autor bierze część odpowiedzialności za apatię, która wkradła się w szeregi towarzystwa, tłumacząc swoją zaniżoną aktywność brakiem czasu. Obiecuje poprawę, lecz na to było za późno: rozpad ZTPA nastąpił w 1926 lub 1927 roku.