Editorial (luty 1916)

Data powsta­nia: 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: luty 1916, „Providence Amateur”, wol. 1, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Artykuł wstępny do drugiego i ostatniego numeru „Providence Amateur” redagowanego przez Lovecrafta dla Klubu Prasowego Providence. Autor narzeka na niski poziom literacki wielu członków ZTPA.