Editorial (lipiec 1915)

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Artykuł wstępny drugiego numeru pisma Lovecrafta „Conservative”. Autor nieco śmielej niż poprzednio przedstawia swoje konserwatywne spojrzenie na literaturę i politykę.