Editorial (maj 1924)

Data powsta­nia: 1924

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1924, „United Amateur”, wol. 23, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Artykuł wstępny w „United Amateur” z maja 1924, jedyny z okresu 1923-1924. „Anty-literackie” stronnictwo w ZTPA, przeciwne działaniom Lovecrafta, wstrzymywało dopływ środków finansowych na druk „United Amateur”, którego redaktorem był Lovecraft, przez co w całym sezonie ukazał się zaledwie jeden numer. W nocie autor z rozgoryczeniem komentuje zwaśnienie i bojkot, a także, co niezwykłe, proponuje połączenie ZTPA z NTPA w ramach przeciwdziałania ogólnej apatii w towarzystwie.