Editorial (listopad 1920)

Data powsta­nia: 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1920, „United Amateur”, wol. 20, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Artykuł wstępny drugiego numeru dwudziestego woluminu „United Amateur”, przedstawiający m.in. krytykę pomysłów Lovecrafta na centralizację „władzy” w ZTPA.