Editorially

Data powsta­nia: 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1917, „United Amateur”, wol. 16, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Artykuł wstępny z lipcowego numeru „United Amateur” z 1917 r. Do obowiązków Lovecrafta nie zaliczała się w tym czasie opieka nad oficjalnym organem ZTPA, ale osoba odpowiedzialna za pismo zrezygnowała. Między innymi dlatego numer zawiera sporo tekstów Lovecrafta. Editorially omawia pokrótce pogarszającą się sytuację ZTPA oraz słabnące zainteresowanie jego członków działaniami zmierzającymi w kierunku rozwoju. Większość artykułu stanowi dłuższy list jednego z członków organizacji na temat sytuacji w świecie dziennikarzy-amatorów.