United Amateur Press Association: Exponent of Amateur Journalism

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1915, Uni­ted Ama­teur Press Asso­cia­tion: Expo­nent of Ama­teur Jour­na­lism

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: W krótkich podrozdziałach Lovecraft streszcza, jaka jest idea ZTPA, oraz przedstawia swoją wizję przyszłości organizacji (jako jej ówczesny wiceprezes). Artykuł napisany z intencją wydrukowania w postaci broszury (Uni­ted Ama­teur Press Asso­cia­tion: Expo­nent of Ama­teur Jour­na­lism).