For Official Editor - Anne Tillery Renshaw

Data powsta­nia: 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1919, „Conservative”, wol. 5, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft przekonuje, że stanowisko oficjalnego redaktora w ZTPA powinna otrzymać Anne Tillery Renshaw.