For President - Leo Fritter

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wyraz poparcia dla działań i poglądów ówczesnego prezesa ZTPA, Leo Frittera. Pięć lat później panowie jednak poróżnią się.