Letter to the Bureau of Critics

Opublikowano pod pseudonimami: Ned Softly, Ward Phillips

Data powsta­nia: 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1919, „National Amateur”, wol. 41, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Zabawny list Lovecrafta do Biura Krytyki konkurencyjnego towarzystwa amatorskiego dziennikarstwa, NTPA. Bierze w nim w obronę prace dwóch autorów nisko ocenionych przez biuro. Lovecraft pragnął tym listem wyrazić spostrzeżenie, że NTPA stosuje zbyt pobłażliwe kryteria oceny.