Looking Backward

Data powsta­nia: 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: „Tryout”, wol. 6,  numery: 2 (luty 1920), 3 (marzec 1920), 4 (kwiecień 1920), 5 (maj 1920), 6 (czerwiec 1920)

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Esej o złotym okresie amatorskiego dziennikarstwa, który przypadł na lata ok. 1885-1895.