Lucubrations Lovecraftian

Data powsta­nia: 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1921, „United Co-operative”, wol. 1, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft omawia irlandzko-amerykańskie relacje, a także rolę subiektywnej opinii w krytyce ZTPA.

Utwór opublikowano bez podpisu autora. Co ciekawe, mimo sugestywnego tytułu, minęło trochę czasu, nim go odkryto i dołączono do bibliografii Lovecrafta.