Miscellaneous Notes in the 'United Amateur'

Data powsta­nia: 1920-1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kilka numerów “United Amateur” z 1920 i 1921 r.

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Zebrane notki Lovecrafta o różnych sprawach amatorskiego dziennikarstwa, publikowane jako “wypełniacze” w “United Amateur”.