New Department Proposed: Instruction for the Recruit

Napisano pod pseudonimem: El Imparcial

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1915, „Lake Breeze”, nr 20

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft przedstawia pomysł utworzenia Wydziału Nauczania, który skupiałyby się na kształceniu niedoświadczonych literatów w ZTPA.