News Notes (lipiec 1921)

Data powsta­nia: 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1921, „United Amateur”, wol. 20, nr 6

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Garść najświeższych informacji na temat niektórych członków i podgrup ZTPA. Ogłoszenia publikacji nowych pism, relacje z konwentów i zjazdów, w tym  przeprowadzonych przez konkurencyjne NTPA.