News Notes (marzec 1922)

Data powsta­nia: 1922

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1922, „United Amateur”, wol. 21, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Garść najświeższych informacji o ZTPA. Wspomina m.in. o tym, że po raz pierwszy odwiedził Nowy Jork w kwietniu 1922 (numer „United Amateur”, w którym ukazała się ta edycja News Notes, był opóźniony co najmniej o miesiąc).