News Notes (maj 1921)

Data powsta­nia: 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1921, „United Amateur”, wol. 20, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Garść najświeższych informacji na temat niektórych członków i podgrup ZTPA. Zapowiedzi spotkań, relacje z konwentów i zjazdów, w tym jednego przeprowadzonego przez konkurencyjne NTPA.