News Notes (listopad 1920)

Data powsta­nia: 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1920, „United Amateur”, wol. 20, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: W latach 1920-1925 Lovecraft pełnił (z roczną przerwą na okres od lipca 1922 do lipca 1923) funkcję redaktora oficjalnego ZTPA i jego zadaniem było redagowanie News Notes. Omawiał w nim sprawy bieżące towarzystwa, często – jak w tym przypadku – związane bezpośrednio z jego najbliższymi znajomymi.