News Notes (listopad 1921)

Data powsta­nia: 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1921, „United Amateur”, wol. 21, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Garść najświeższych informacji na temat niektórych członków i podgrup ZTPA. W tej części Lovecraft skupia się na osiągnięciach i ważniejszych zmianach życiowych.